Illuminatie

€ 90,00
Voorkennis nodig
€ 90,00
Voorkennis nodig

Je hogere geest ontwaken

The following foreknowledge is required to be able to fully appreciate this event:

Inzichten, openbaringen en transformerende gedachten ontvangen.

Verken de weg naar het verlichten van je geest. Je geest en je vermogen om die te gebruiken is een van je grootste troeven. Het kan een voertuig worden waardoor je ziel haar wijsheid tot uitdrukking kan brengen, waardoor je nieuwe sferen, nieuwe niveaus van bewustzijn en een groter bereik aan spiritueel waarnemingsvermogen en kennis kunt verkennen. Je zal lichtlichaamsniveaus ervaren die je toelaten je geest te gebruiken om hogere realiteiten te contacteren. Je herkenning en gevoeligheid voor ideëen van de Universele Geest stijgt en je verkrijgt toegang tot alle kennis in de Geest van alles wat er is.

Je kunt originele, verfrissende en creatieve ideëen ervaren die een grotere eenheid en bevattingsvermogen samenbrengen. Dit opent de weg naar doorbraakgedachten over elk gebied waar je op focust. Je bent immers geboren met een schat aan gedachten waar je verheffende en inspirerende gedachten kunt aan toevoegen alsook gedachten die je leiden bij het ontplooien van de Goddelijke blauwprint van je leven.

Je kunt een geillumineerde geest ervaren die dualiteit overstijgt. Daardoor ben je niet langer afgescheiden van hetgeen je observeert. Jewordt er één mee. Door het oriënteren van je geest op de hogere spirituele werelden en op je ziel en door lichtlichaamsniveaus te gebruiken kun je in een communicatie stappen met een hogere wereld. Dit verruimt je zodanig dat je Goddelijke zelf vóór je persoonlijkheid komt te staan.

Je kunt je geest gebruiken om je Goddelijke natuur te kennen en te manifesteren. Met een verlichte geest wordt je een bewuste schepper die samenwerkt met God en het plan van evolutie voor de mensheid. Je wint pure perceptie en een onfeilbare spirituele visie. Je verlichte geest vertrouwt je intuïtie en innerlijk weten en handelt ernaar.

Je staat in het licht van de hogere geest en absorbeert het “Universele licht” dat illusies laat verdwijnen en de waarheid onthult. Je kunt lagere gedachten afbreken die een muur bouwen tussen jezelf en de oneindige liefde en overvloed van het universum. Ook gedachten die je beperken en die je vasthouden in een wereld die kleiner is dan je potentieel, worden getransformeerd. Je kunt je geest gebruiken om je te bevrijden van de illusies, misvattingen en overtuigingen die je in een lagere trilling houden en je weerhouden van het realiseren van je potentieel.

Een verlichte geest creëert volledige gedachten die je antwoorden en oplossingen aanwijzen en die je pad en volgende stappen onthullen. Je weet wat te manifesteren dat op je Goddelijke zelf en op de Goddelijke blauwdruk van je leven is afgestemd. Je kunt continu kiezen welke gedachten je wenst en welke niet. De ene gedachte kan in de andere overvloeien zonder verstrikt te raken met je emoties. Verlichte gedachten zijn boodschappers van licht, ze brengen licht tot alle leven.

Met een verlichte geest begrijp je de natuur van de energie waar je mee omgaat. Je weet welke acties te nemen die het hoogste resultaat produceren. Je kunt helder, rustig en objectief denken over de thema’s in je leven en deze vanuit een groter perspectief bekijken. Twijfel, dubbelzinnigheid en verwarring kunnen geëlimineerd worden.

DaBen en Orin zullen je laten zien hoe je nieuwe beelden en overtuigingen kunt creëren over alles wat mogelijk is in je leven. Je zult manieren verkennen om gedachten die focussen op tekort, beperking en andere blokkades los te laten en ze te veranderen in gedachten waar je zelf voor kiest. Je leert consistentere gedachten creëren die focussen op het potentieel van schoonheid, vreugde en licht in de verschillende gebieden van je leven.

Tracks
 1. Duane: Welkom en voorbereiding volgende reis - 06:41
 2. DaBen: Intuitie sfeer, introductie, herhaling - 07:29
 3. Duane: Voorbereiding voor de volgende reis - 06:43
 4. DaBen: Ervaren v.h. mengen van lagere naar hogere energie - 12:38
 5. Duane: Gesprek - 08:17
 6. Duane: Gesprek - 11:07
 7. Sanaya: Gesprek - 05:15
 8. Orin: De illuminatie van je ziel ervaren - 23:56
 9. Sanaya: Gesprek over de regenboogbrug - 06:46
 10. Orin: De illuminatie van het goddelijke zelf aanroepen - 22:46
 11. DaBen: Hogere naar lagere energie-ervaring samensmelten - 18:37
 12. DaBen: Energie uitstralen, niveauverschillen opmerken - 25:56
 13. Duane: Gesprek en voorbereiding volgende reis - 04:42
 14. DaBen: energie uitstralen voor elk niveau, openen - 14:28
 15. Orin: Een psychisch geschenk ontvangen van de meester - 22:06
 16. Orin: De goddelijke geest verkennen als alomtegenwoordig, oneindig en eeuwig - 21:47
 17. Duane: Gesprek en voorbereiding volgende reis - 06:48
 18. DaBen: Uitstralen vanop elk niveau, nieuw laagste niveau - 25:36
 19. Duane: Gesprek en voorbereiding volgende reis - 06:17
 20. DaBen: Focussen op eenheid op elk niveau, versmelten - 17:27
 21. Sanaya: Gesprek en voorbereiding voor de volgende reis - 13:30
 22. Orin: Afstemmen op de Goddelijke geest voor almacht en goddelijke liefde - 33:35
 23. Orin: Afstemmen op de goddelijke geest voor alwetendheid, doel & goddelijke zaden - 20:47
 24. Duane: Gesprek en voorbereiding volgende reis - 03:39
 25. DaBen: Intuitie sfeer, de kracht van illuminatie - 32:05
 26. Duane: Gesprek en voorbereiding volgende reis - 06:10
 27. DaBen: Intuïtie sfeer, kracht van illuminatie, verbinding - 11:48
 28. Orin: Illuminatie - oneindige overvloed - 22:46
 29. Sanaya: Gesprek en voorbereiding voor de volgende reis - 06:04
 30. Orin: Verlichting voor onbeperkt welzijn - 16:57
 31. Duane: Gesprek - 06:45
 32. DaBen: Het geheel verkennen, Intuïtie tot illuminatie brengen - 15:27
 33. DaBen: Een glimp opvangen van expanderende sferen, ... - 17:07
 34. Orin: Verlichting - Harmonie en Liefdevolle relaties - 20:47
 35. Orin: Openbaringen ontvangen - Bevrijding door verlichting - 18:37