Intuïtie

€ 90,00
Voorkennis nodig
€ 90,00
Voorkennis nodig

Openen tot je natuurlijke weten

The following foreknowledge is required to be able to fully appreciate this event:

DaBen leert je om je open te stellen voor je intuïtie. Dit is een wezenlijk onderdeel van je bewustzijn dat de verschillende perspectieven van je fysieke lichaam kan nemen, zoals het weten op celniveau en daarmee de mogelijkheid kan vormen om dit weten in een concept of manier van handelen om te zetten.

Jouw intuïtie gaat vaak verloren door de ‘ruis’ van andere ervaringen, fysieke gewaarwordingen en innerlijke stemmen. Om je intuïtie te kunnen horen, is het nodig om in een staat van emotionele stroom en fysiek gemak te zijn. Zo kun je het leven in het moment zelf benaderen.

Het kan zijn dat je het gewaarzijn van je intuïtie verliest, tenzij je ernaar op zoek gaat of tenzij je in staat bent om met moment-tot-moment gewaarzijn te leven.

DaBen toont jou hoe je jouw lichtlichaamsvaardigheden kunt gebruiken om in het moment te zijn, om de energiesignatuur van je natuurlijke intuïtieve weten te onderscheiden van andere elementen. Hij toont je ook hoe deze energie aanvoelt en hoe je het kunt laten toenemen zodat je het kunt herkennen, vertrouwen en ernaar handelen.

Tracks
 1. Sanaya: introductie
 2. Orin: welkom en intentie vormen
 3. Duane: welkom, overzicht & voorbereiding
 4. DaBen: voorbereiding & opening
 5. Duane: voorbereiding, DaBen: Vermogen om sfeer van intuïtie te ervaren
 6. Duane: gesprek & voorbereiding voor volgende reis
 7. DaBen: focus voor intuïtiesfeer
 8. Duane: gesprek oefening na meditatie met partner of op zichzelf
 9. Duane: gesprek
 10. DaBen: reis
 11. Duane: gesprek
 12. Sanaya: gesprek
 13. Orin: je goddelijk zelf ontmoeten
 14. Orin: ontwaken van helderziendheid en helder gehoor
 15. Sanaya: gesprek
 16. Orin: Het emotionele lichaam vrijmaken voor intuïtie
 17. Duane: gesprek & voorbereiding
 18. DaBen: intuïtieve sfeer inzichten vanuit self-exciting
 19. Duane: concepten voor moderne geneeskunde, deel 1
 20. Duane: concepten voor moderne geneeskunde, deel 2
 21. DaBen: een gebied kiezen waarover je op natuurlijk wijze meer wilt weten
 22. Orin: het goddelijk zelf van anderen waarnemen
 23. Sanaya: gesprek en voorbereiding op de volgende reis
 24. Orin: het mentale lichaam vrijmaken voor intuïtie
 25. Orin: je mogelijkheden uitbreiden
 26. DaBen: verblijven in de in intuïtieve sfeer van het lichtlichaam, vee, de kwaliteiten van de intuïtieve sfeer van de Renawre, Self-Exciting en Vee
 27. Duane: instructies voor het schrijven
 28. Duane: biologie, brein en kwantumimplicaties
 29. Duane: korte voorbereiding, DaBen: een gebied kiezen waarover je op natuurlijke wijze meer wilt weten
 30. Duane: gesprek en voorbereiding
 31. DaBen: verruimen van ervaring van intuïtieve sfeer, diepte en niveau
 32. DaBen: vooruitblik op verlichte geest die de intuïtieve sfeer gebruikt
 33. Sanaya: gesprek
 34. Sanaya: gesprek
 35. Orin: intuïtieve begeleiding ontvangen
 36. Sanaya: gesprek
 37. Orin: transformeren van beperkingen en tekorten
 38. Orin: de goddelijke blauwdruk in stand houden