Nieuw 2

vrijdag 11 januari 2019

In een moeilijke situatie is het zo belangrijk om oog te hebben voor de percepties van alle betrokkenen.