Succes = Focus + Flexibiliteit

€ 30,00
€ 30,00

Webinar opname (+/- 90 min.)

Wat betekent succes voor jou?   

Toen jij aan je carrière begon, was dat vooral als “broodwinning”?  

Na een tijd kom je erachter dat geld niet het echte doel is. Er start een nieuw hoofdstuk in je leven. Sommigen veranderen dan van job. Anderen geven hun bestaande job een nieuwe richting.  

Het accent ligt nu meer op gewaardeerd worden. Je zit met een onderliggende onzekerheid en angst. Je hebt minder zelfvertrouwen dan je laat blijken. Velen lopen hier vast in voortdurend streven naar applaus en bevestiging.  

Maar iedereen wacht op “vervulling”, een leven waarover je tevreden bent. Deze vervulling komt pas wanneer je succes gelijk loopt met focus en flexibiliteit.  

Liep je ook al eens vast in je eigen focus? Dit kan wanneer je te strak focust op 1 onwrikbaar doel. Wanneer je het dan bereikt, voel je je niet vervuld. Het is precies toch dat niet wat je verwachtte. Al vlug richt je je hoop weer op een nieuw doel. Telkens opnieuw. Vermoeiend en niet bevredigend.  

Door je zo vast te pinnen, heb je te weinig aandacht voor de voortdurende evolutie in de wereld en plots ben je niet actueel meer bezig. Ondertussen heb je de rest verwaarloosd, misschien zelfs je gezin, je vrienden of je eigen gezondheid?  

Daarom is flexibiliteit zo belangrijk.  

Kijk maar eens naar mensen die behoorlijk geslaagd zijn, niet enkel op financieel vlak, maar ook hun levenskwaliteit en gezin. Veel kans dat zij voortdurend hun plannen bijsturen en aanpassen!  

Zelf speel ik daar al mijn hele leven mee. Daarom hou ik zo van mijn agenda. Elke dag verandert de volgorde van mijn planning. Ik verschuif vaak dingen naar een andere dag of maand…

Wanneer je succes wilt, is het belangrijk om een duidelijk doel te hebben terwijl je open blijft staan voor veranderingen. Ik noem het graag “focussen creëren”.   

Je houdt je hoofddoel in de gaten. Elke dag neem je tussenstapjes. Wekelijks stuur je bij. De hele tijd blijf je trouw aan de droom die je wil realiseren.  

Tegelijk is het belangrijk dat je een mooi leven leidt. Al dan niet met een gezin en familie, omringd door mensen die jou respecteren en jouw plannen steunen.  

Op een geslaagd leven kan je altijd met een glimlach terugkijken.  

In deze video:

  • Vliegt jouw leven voorbij terwijl er iets niet lijkt te kloppen?
  • Eerst en vooral schep je duidelijkheid in je doel.
  • Wat betekent “succes” voor jou?
  • Wat betekent “focus” voor jou?
  • Ben jij flexibel? Hoe kan je dat leren?
  • Waar je nu ook staat, vanavond kan je alles herzien. 
  • Ik toon je duidelijk wat er eventueel mislopen is.

Na een mooie zomer ben je helemaal klaar voor nieuwe focussen, maar nu veel gemakkelijker.  

Het begint allemaal met deze video.