Wees trouw aan jezelf

€ 30,00
€ 30,00

Webinar opname (+/- 90 min.)

Jij bent de enige die kiest hoe jij verder wilt. 

Of je kan je hele leven aanmodderen door de grillen van je ego na te lopen en vooral aandacht te schenken aan je uiterlijke leven.

Of je kan de weg van innerlijke rust en stilte nemen, waarbij je steeds beter luistert naar de onderliggende energiestroom van het volledige bestaan.

Schenk je uiterlijke leven, je ego, wat minder aandacht en je wordt al vlug rustiger. Vanuit die vrede kom je bij een hoger en dieper bewustzijn. Ik noem het graag het Bewustzijn van het Goddelijke Zelf.

Jarenlang heb je geworsteld tussen het ego en iets mooi, stil in jou.  Het ego vindt nooit vervulling omdat het voortdurend streeft en verlangt naar iets anders.

Hoe meer je dit beseft, hoe duidelijker het wordt waarom je leven tot nu toe op een bepaalde manier is verlopen en hoe je hebt gereageerd op je omgeving.

Als je blijft kiezen voor je innerlijke vrede, worden de gordijnen van je bewustzijn opgetrokken om het illuminerende licht van Zelf-Realisatie te openbaren. 

Hierdoor wordt het mogelijk om je ego nog grondiger te overstijgen waardoor je leven drastisch kan veranderen.

Dat Licht verlicht je geest en gedachten, brengt rust in je verlangens, vrede in je emoties, kortom, alle plaatsen waar je jezelf beperkte of waar je vast zat.

Zo kan je de rollen die je speelde in je leven gewoon loslaten, samen met de labels die je op jezelf kleefde.  

Je beseft dat je lang geïdentificeerd was met iemand die je niet bent. Je komt nu eindelijk bij je eigen kracht en zelfvertrouwen. Je wordt een helder wezen.

Kies voor een totaal andere aanpak van je leven, voortaan vanuit je eigen waarheid, want je bent al een hele tijd op zoek naar echte veranderingen.

Met deze video leer je jouw ware zelf beter kennen. Op die manier kan je alles herzien.

Inhoud:

 • Het nieuwe toelaten en ervaren.
 • Bij puur bewustzijn komen in plaats van denken.
 • De resonantie voelen met Het Zelf.
 • De rollen die je speelt herzien.
 • In communicatie gaan met je Goddelijke zelf, 
 • ook vragen stellen.
 • Het oneindige, tijdloze in jezelf leren kennen en de vormen loslaten waarmee je geïdentificeerd bent.
 • Je bevrijden van je verleden.
 • Meer rust en vrede ervaren in je emotioneel lichaam.
 • Eerlijk zijn met jezelf.
 • Dat mooie ook herkennen in anderen.
 • Je nieuwe zelf verwelkomen.

Iets waar je al lang naar verlangt.