Ceremonies van Licht

De initiatie die je keelcentrum openstelt voor creatieve inspiratie en je afstemt op het doel van je ziel.

Deze cursus bevindt zich op het niveau van Self-Exciting en Frequenties, waarbij je je lichtlichaam verder opbouwt. Deze cursus helpt je dan ook om die lichtlichaams-sferen op aarde uit te drukken en te manifesteren.

De 'Ceremonies van het Licht' maakt deel uit van een driedelige initiatie-reeks, en helpt je je keelcentrum te ontwaken. Je zal naar het zielsniveau reizen en daar met het Zonlicht werken -met dat licht van hoger doel en transformatie. Je zal je tot de Groten/die Hogere wezens wenden en hun transmissies ontvangen; en dat zal jou helpen bij het nemen van de volgende stappen op je pad van verlichting. Je zal contact maken met de lichtwezens die je zullen helpen bij het ontmoeten van je ziel en het samensmelten ermee. Je zal met die lichtwezens en je ziel werken om die chakra's te laten ontwaken, die jou helpen je hoger doel te kennen en te manifesteren. Je zal je persoonlijke gids ontmoeten die jou assisteert bij deze licht-initiatie.

Orin zal je helpen contact te maken met een Groots Lichtwezen, de Mahachohan, die het plan voor de mensheid belichaamt. Hij zal met je samenwerken zodat je je keelcentrum van creatieve expressie kan openstellen, en om je te helpen je af te stemmen op het hogere doel van het universum. Deze meditaties en vaardigheden die leert zullen je helpen de zaadjes te planten zodat de volgende stappen van je levensplan opdagen.

Je zal met de Planetaire logos samenwerken, de ziel van de aarde, en eveneens met het zonlicht, om een nog perfecter licht te worden. Orin zal je vaardigheden aanleren om je mentale, emotionele en fysieke energielichamen te transformeren via het werken met het Zonlicht.

Orin zal je begeleiden naar het samensmelten met je ziel; en vanuit die hogere sfeer zal je met je ziel en het Zonlicht samenwerken, om je mentaal permanent atoom te laten transformeren. Dat is de kiem van je mentaal lichaam dat in zich in je zielslichaam bevindt. Wanneer je Zonlicht toevoegt aan dat mentaal atoom zal je een nieuw mentaal lichaam kunnen creëren, dat jou zal toelaten om meer heldere indrukken te ontvangen vanuit de hogere geest van je ziel. Bovendien zal je ook Zonlicht toevoegen aan je emotioneel permanent atoom -de kiem van je emotioneel lichaam-, om een nieuw emotioneel lichaam op te bouwen dat meer vreugde en liefde kan aanhouden. Je zal ook licht toevoegen aan je fysiek permanent atoom -de kiem van je fysiek lichaam-, zodat je een lichaam bekomt dat meer licht kan bevatten.

Orin leert je hoe je stralender kan worden op atomair, cellulair en fysiek niveau, waardoor er cellukaire en atomaire uitstraling gecreëerd wordt. Orin toont je ook hoe je beroep kan doen op de deva's, die kleine engelachtige wezentjes, zodat je je chakra's kan healen, herbronnen, in evenwicht brengen en kan laten ontwaken.

DaBen zal je self-exciting lichtlichaamsvaardigheden aanleren en tonen hoe je die kan gebruiken als een doorgang naar het zielsniveau en naar je ziel. Hij zal je tonen hoe je je lichtlichaam kan gebruiken om stabiel te kunnen blijven op zielsniveau zodat je je ziel vollediger kan ervaren. Je aanwezigheid in het zielsniveau en je gewaarzijn ervan op energieniveau, brengt je in contact met de onderliggende reden van je bestaan. DaBen leert je ook verschillende frequenties van harmonie en helderheid. Je zal ook verder uitwaarts reizen via de Vee, zodat je het zielsniveau en de vele wonderlijke nodes/knooppunten zal ervaren. DaBen transmit heel wat self-exciting en frequentie-vaardigheden en transmit ook staten die deze overstijgen. En je zal dat allemaal kunnen ervaren in de mate dat je je vermogen om die subtiele energieën waar te nemen verder ontwikkelt. Telkens je deze meditaties doet kunnen er nieuwe ervaringen optreden. Orin eindigt dan met een prachtige initiatie-meditatie waarbij je levensdoel gestimuleerd wordt en je keelchakra ontwaakt, zodat je op een creatieve manier kan manifesteren.

 1. Duane: Gesprek
 2. DaBen en Orin: Reis naar het zielsniveau, Welkom van de hogere Licht-groepen
 3. Duane: Introductie Self-Exciting; DaBen ronddraaien/ /roteren en onderuit gaan
 4. Duane: Je achterhoofd en nek openstellen voor de stroom
 5. Duane: Gesprek over 'mentaal worden'
 6. DaBen: Licht plaatsen bij de bron van je gedachten
 7. Duane: Gesprek: Wees je eigen ervaring
 8. DaBen: Channelen over het Lichtlichaam als een Pad van transformatie
 9. Orin: Channelen over Initiatie
 10. Duane: Gesprek over het gelijktijdig aanhouden van vele sporen
 11. DaBen en Orin: Je verbinden met de Zonne-logos en de Planetaire Logos
 12. Duane: Gesprek over je er 'onderuit' begeven
 13. DaBen: Self-Exciting, doorgang naar Zielsniveau
 14. DaBen: Self-Exciting, verkennen
 15. Duane: Gesprek over het vinden van een stabiele plaats
 16. DaBen: Self-Exciting, eerste vibratie toevoegen
 17. Duane en Sanaya: Gesprek over integratie – vibraties
 18. DaBen/Orin: Mahachohan ontmoeten, permanent mentaal atoom
 19. Sanaya: Gesprek, Belang van Meditatie
 20. Sanaya: Algemeen Gesprek
 21. DaBen: Aanhoudende Self-Exciting
 22. DaBen: Introductie 'eruit stijgen', tweede vibratie toevoegen
 23. DaBen: Eruit stijgen, Spelen aan natuurlijk tempo
 24. Orin: Werken met de Mahachohan en de deva's
 25. Duane: Voorbereiding volgende meditatie
 26. DaBen: Super spinning en eruit tillen
 27. Duane: Gesprek
 28. DaBen: Self-Exciting en eruit tillen/hoger stijgen, Verkennen Vee
 29. Orin: Atomaire uitstraling, fysiek en emotioneel permanente atomen
 30. Orin: Initiatie-meditatie

Info en bestellen

€ 85,00

Wekelijkse inspiratie

Bekijk de gratis video "Hoe wil jij leven?" en ontvang wekelijks inspiratie van Roland.