Overslaan en naar de inhoud gaan

LET OP: de volgende voorkennis is vereist

Sanaya: Deze reizen brengen je naar de meest geëxpandeerde, vloeiende en prachtig mooie staten die DaBen ooit heeft aangeboden. De frequenties horen bij mijn favoriete Light Body vaardigheden en staten. Ik vind ze heel praktisch en gebruik hen vaak om dingen te vinden als energie en om de energie waarmee ik werk beter te begrijpen.

Je zult werken met de frequenties van Visie, Precisie, Intensiteit, Helderheid, Harmonie, Schittering en Transparantie. Voor elke set leer je een vijfde frequentie. Je ontdekt bewustzijnsstaten door in de potentiële, uitgebreide staat van elke frequentie te gaan en door frequenties met elkaar te laten samenvloeien. Je zult compleet nieuwe manieren ontdekken om de frequenties te gebruiken en je bewustzijn te verruimen.

De frequenties zijn basisenergieën. Ze zijn een deel van de energie van de Bron die de levensenergie vormt die jij bent en je vaardigheid verhoogt om bewust te zijn. Je bekwaamheid ontwikkelen om de frequenties te ervaren brengt een grotere vaardigheid met energieën in het algemeen. Wanneer je de frequenties op Light Body niveau verkent, vergroot je vaardigheid om je ontwikkelde bewustzijn op andere niveaus te gebruiken, zoals de dagelijkse realiteit. Je leert een staat kennen die DaBen "de ruimte van het Geheel / de Bron" noemt, een staat waar je in contact bent met de pure energie van je ervaring (het Geheel) en met de Bron van je wezen.

De frequenties die je tot nu toe leerde, werken met de gemanifesteerde kant van de energieën. De geëxpandeerde frequenties werken met het potentieel. Ze stellen je in staat om meer te zien en te ervaren van het potentieel van de dingen die je waarneemt: je leven, omstandigheden, relaties, enzovoort ...

Tracks
 1. Duane: Welkom en overzicht
 2. DaBen: Frequenties van Visie verkennen en gebruiken om je gewaar te worden van de basisenergie op lichtlichaamsniveau
 3. DaBen: Geëxpandeerde vijfde Frequentie van Visie om het potentieel van die basisenergieën te verkennen en te observeren
 4. Duane: Vijfde Frequentie van Visie, basisenergie, potentieel
 5. Duane: Potentieel en Basisenergie
 6. Duane: Wit licht en de prisma-analogie
 7. DaBen: Frequenties van Precisie verkennen en gebruiken om Visie en Precisie te bemerken: observatie en detail
 8. DaBen: Vijfde Frequenties van Precisie – jouw energie op lichtlichaamsnivau meer in de diepte verkennen
 9. Duane: Geëxpandeerde Frequentie van Precisie
 10. DaBen: Frequenties van Intensiteit, sequentieel verkennen om samensmelten te bemerken
 11. Duane: Volgorde waarop de Frequenties werden geleerd
 12. DaBen: Vijfde Frequentie van Intensiteit geëxpandeerd om potentieel te verkennen
 13. Duane: Geëxpandeerde Frequentie van Intensiteit
 14. DaBen: Frequenties van Helderheid, sequentieel verkennen en het samensmelten van helderheidsfrequentie verkennen als een ruimer model om te verkennen
 15. DaBen: Vijfde Frequenties van Helderheid, geëxpandeerd om potentieel te verkennen, die energie zijn
 16. Duane: berghut analogie
 17. Duane: Frequentie van helderheid geëxpandeerd
 18. Duane: Frequentie van harmonie - voorbereiding meditatie
 19. DaBen: Harmonie frequenties, sequentieel verkennen, diepgang verkennen van die laag basisenergie en transitie
 20. Duane: Commentaar vorige meditatie
 21. DaBen: Vijfde frequentie van Harmonie, geëxpandeerd tot een diep besef van harmonie en overgave
 22. Duane: Evenwicht
 23. DaBen: Frequenties van schittering, sequentieel
 24. DaBen: Vijfde Frequenties van schittering, expansie, schittering, licht zijn
 25. Duane: Samensmelten frequenties, inleiding meditatie
 26. DaBen: inleidend samensmelting van visie, precisie, intensiteit en helderheid, potentieel observeren, openstellen voor gecreëerde stroom
 27. Duane: beschouwingen bij vorige meditatie
 28. DaBen: inleidende vereniging van visie, precisie, intensiteit en helderheid; observeren potentieel, openstellen voor stroming
 29. DaBen: Harmonie en schittering verenigen op hun stromingsniveau, als perspectief voor de frequenties van visie, precisie, intensiteit en helderheid
 30. Duane: Frequenties van transparantie, voorbereiding meditatie
 31. DaBen: Eerst frequenties van transparantie verkennen als perspectief voor samensmelten frequenties van visie, precisie, intensiteit en helderheid
 32. Duane: Volledige ruimte: eerst klein gebied bekijken en daarna ruimer gebied
 33. DaBen: Samensmelten van visie, precisie, intensiteit en helderheid met het potentieel om het geheel te ervaren
 34. DaBen: Fysiek schitterend welzijn verkennen door vermenging frequenties en hun potentieel
 35. DaBen: Samensmelten van visie, precisie, intensiteit en helderheid met de nadruk op geëxpandeerde staat om het geheel te ervaren
 36. DaBen: Dat potentieel en dat geheel verkennen voor de energie op aarde, een glimp op de komende energieën
 37. DaBen: Voorbereidende meditatie voor cursus geëxpandeerde frequenties: vijfde frequentie van visie
 38. DaBen: Voorbereidende meditatie voor cursus geëxpandeerde frequenties: vijfde frequentie van precisie

Info en bestellen

€ 155,00

Wekelijkse inspiratie

Bekijk de gratis video "Hoe wil jij leven?" en ontvang wekelijks inspiratie van Roland.