Overslaan en naar de inhoud gaan

Evolueren naar je lumineus lichaam Deel 1A

LET OP: de volgende voorkennis is vereist

Een tiental jaar terug heeft DaBen Duane laten kennismaken met het lumineus lichaam. Toen Duane leerde werken met die lumineuze lichaams-energieën en het eivormig lichaam en dat heeft een enorme impact gehad op elk niveau van zijn leven en bewustzijn.

Wanneer hij kon expanderen tot in dat lumineus lichaam, voelde het net aan alsof hij ingewijd werd in een totaal nieuw concept. Hij kon die stralende dimensies bereiken en die stralende, lumineuze wezens er aanwezig, ontmoeten. Hij heeft belangrijke bewustzijns-verruimingen ervaren en een volledig nieuw perspectief bekomen betreffende zijn leven, zijn doel en zijn relaties met mensen.

Het lumineus Lichaam is een uitbreiding voorbij het Lichtlichaam. Wanneer je expandeert tot in je lumineus Lichaam ontstaat er een belangrijke bewustzijns-verschuiving.
Je krijgt dan een beter zicht op de ware natuur van wie je bent op aarde. Je bewustzijn kan je dan heroriënteren naar een hoger licht en een punt bereiken veel hoger dan de aardse energieën waarbij je niet langer wordt tegengehouden door de ideeën en denkvormen afkomstig van het massabewustzijn.

Wanneer je bewustzijn expandeert kan je voortdurend je omstandigheden upgraden en verbeteren, de nodige veranderingen in je relaties aanbrengen zodat je meer vrede en harmonie bekomt en ook verschuivingen creëren in je gezondheid, lichaam en fysiek welzijn.

Er staat geen limiet op de bewustzijns-niveaus die je kan bereiken en je zal merken dat je percepties, inzichten, concepten en de manier waarop je je leven beleeft, anders worden. Met elke verschuiving naar een hoger bewustzijn kan je opteren voor die keuzes, beslissingen en een leven waar je veel meer vervulling en voldoening ervaart.

DaBen, je gids en de vele lumineuze wezens zullen je helpen expanderen tot in je lumineus lichaam.
DaBen en de vele hoog geëvolueerde lumineuze wezens zullen je helpen je lumineus lichaam te ontdekken tijdens DaBen’s meditaties. Ze zullen je helpen je lumineus lichaam te ontdekken. Deze wezens zijn samengekomen met het doel om met je samen te werken en je te helpen die hoge bewustzijns-staten van het lumineus lichaam die je zal verkennen: te begrijpen, je ervoor open te stellen en die aan te houden.

Wanneer je het licht van je lumineus lichaam verkent zal je je gedachten op nieuwe manieren kunnen ervaren en je zal beter kunnen onderscheiden welke gedachten de waarheid weerspiegelen en voor illuminatie zorgen en welke gedachten je beter kan loslaten omdat ze jou stress bezorgen en je een meer persoonlijkheids-gebonden beperkt beeld van de wereld tonen.

Je zal nieuwe manieren ontdekken om je bewustzijn in het licht te laten expanderen.

Je zal leren hoe je op een nieuwe manier met licht kan spelen zodat je: meer bewustzijn verwerft in de lumineuze sferen en je dat gewaarzijn van die verfijnde prachtige licht-energieën terug kan meenemen om meer licht toe te voegen aan je dagelijks leven.

Wanneer je je lumineus lichaam verkent, zal je een veel ruimere kijk hebben op wie je bent en op wat je op aarde allemaal kan creëren.

Tracks

 1. Duane: Welkom en gesprek
 2. DaBen: Je zachtjes in een ervaring van de Open ruimte begeven vanuit ervaring Focus van bewustzijn
 3. Duane: Gesprek
 4. DaBen: Je koesteren in de Open ruimte en potentieel van jouw ervaring
 5. Duane: Gesprek
 6. DaBen: Eerste basis voor Open Ruimte en Lumineus Lichaam
 7. Duane: Gesprek
 8. DaBen: Eerste blik Lumineus lichaam, ontwikkelen zintuig en vermogen om te ervaren
 9. Duane: Gesprek
 10. DaBen: Expanderen waarneming energie Lumineus Lichaam, Ruimte openstellen
 11. Duane: Gesprek
 12. DaBen: Natuur/aard verkennen van het ervaren van orde in chaotische energie
 13. Duane: Gesprek
 14. DaBen: Samen met wezens mogelijkheden tot orde in jouw focus van bewustzijn verkennen
 15. Duane: Gesprek
 16. DaBen: 'Jij' als een focus van bewustzijn verkennen met oneindig aantal mogelijkheden met de lumineuze lichaams-ruimte
 17. Duane: Oefening – hoe kan je jouw verlichting meten?
 18. Duane: Gesprek
 19. DaBen: Natuur van het licht in energie lumineus lichaam verkennen
 20. Duane: Gesprek
 21. DaBen: Denkvormen connectie in en vanuit energie lumineus lichaam
 22. Duane: Gesprek
 23. DaBen: Stroom lumineus lichaam naar lichtlichaam en ervaringsproces

Info en bestellen

€ 150,00

Wekelijkse inspiratie

Bekijk de gratis video "Hoe wil jij leven?" en ontvang wekelijks inspiratie van Roland.