Overslaan en naar de inhoud gaan

Evolueren in je Lumineus lichaam deel 2A

LET OP: de volgende voorkennis is vereist

DaBen en vele hoge, ver geëvolueerde verlichte wezens zullen je assisteren bij het ontdekken van je lumineus lichaam doorheen deze 6-delige reeks.

DaBen laat je immers kennismaken met een totaal nieuwe lichtkwaliteit en bewustzijn. Dit licht is een nog veel hoger licht dan het licht dat je met je lichtlichaam verkend hebt en het brengt je naar een nieuw gebied van je ‘zijn’.

Een tiental jaar terug heeft DaBen Duane leren werken met het lumineus lichaam en dat heeft een enorme impact gehad op elk niveau van zijn leven en bewustzijn. Wanneer hij kon expanderen tot in dat lumineus lichaam, voelde het net aan alsof hij ingewijd werd in een totaal nieuw concept. Hij kon die stralende dimensies bereiken en die stralende, verlichte wezens er aanwezig, ontmoeten. Hij heeft belangrijke bewustzijns-verruimingen ervaren en een volledig  nieuw perspectief bekomen over zijn leven, zijn doel en zijn relaties.

Het Lumineus Lichaam is een uitbreiding voorbij het Lichtlichaam. Wanneer je expandeert tot in je Lumineus Lichaam ontstaat er een belangrijke bewustzijns-verschuiving.

Er staat geen limiet op de bewustzijns-niveaus die je kan bereiken en je zal merken dat je percepties, inzichten, concepten en de manier waarop je je leven beleeft, anders worden. Met elke verschuiving naar een hoger bewustzijn kan je opteren voor die keuzes, beslissingen en een leven waar je veel meer vervulling en voldoening ervaart.
Dit lumineus licht zal je meer zekerheid en vertrouwen bieden betreffende de acties die kan ondernemen, het zal je meer helderheid schenken in de situaties waarmee je geconfronteerd wordt, het zal je ook hogere en meer inspirerende gedachten bezorgen en je relaties zullen een andere, nieuwe dimensie bereiken.

Wanneer je je lumineus lichaam verkent zal je een immens geëxpandeerd besef bekomen van wie je werkelijk bent en van wat je allemaal kan creëren op aarde. Je zal ook ervaren dat je meer vertrouwen in jezelf hebt en beseffen dat je over het vermogen beschikt om in elk moment datgene te creëren wat je nodig hebt. Je zal merken dat je informatie en begeleiding helderder zijn, dat je volledig kan vertrouwen op de accuraatheid van je percepties en interpretaties en je zal beter kunnen plaatsen wat er zich allemaal in je leven afspeelt. Je zal ook veel vlotter beperkingen, gehechtheden, patronen en oude overtuigingen kunnen loslaten.

Je gevoel van eigenwaarde zal toenemen wanneer je je gewaar wordt van je identiteit op dat nog hoger niveau.

Je zal je gedachten onderzoeken en zien hoe je je kan vrijwaren van collectieve denkvormen en bovendien zal je verlichte gedachten ontvangen die je kunnen optillen naar nieuwe manieren van denken en zijn. Je zal ook de verbinding met je gids verdiepen terwijl je die schitterende lichtsferen verkent en je zal vele bewustzijnsgeschenken ontvangen van die hoge ver geëvolueerde verlichte wezens die je er ontmoet en waarmee je je verbindt.

Deel 2: Je Lumineus Lichaam opbouwen

Wanneer je je lumineus lichaam opbouwt zal je de vaardigheid hebben om: de details en de energie van gedachten/denkvormen waar te nemen en die hogere denkvormen te herkennen -die goddelijke ideeën bevatten die zich zullen ontvouwen tot immer toenemende liefde, vreugde, vrede en positieve situaties.

Je zal leren hoe je gedachten en overtuigingen afkomstig van de samenleving kan herkennen en loslaten zodat je met meer helderheid, wijsheid en begrip naar de wereld en je situaties kan kijken.

Je zal het leven ervaren vanuit het licht van het ‘ware/échte’ en je zal de misvattingen en de nevels van het onechte loslaten die het denken van de mensheid versluieren.

Je zal de invloed van die lagere gedachten en overtuigingen -die pijn, lijden, tekorten, beperkingen, verwarringen veroorzaken- kunnen loslaten. Je zal je tot in detail bewuster worden van de gedachten en overtuigingen die je als vanzelfsprekend beschouwt en dat geeft jou de mogelijkheid om die te verschuiven. Dat zal jouw manier van ‘zijn’ worden, je zal dat lumineus lichaam opbouwen zodat het jouw volledige aanwezigheid en ‘zijn’ op aarde omvat, zodat er altijd energie en helderheid beschikbaar is voor jou op elk niveau, zelfs op het persoonlijkheids-niveau.

Wanneer je je lumineus lichaam opbouwt wordt het eenvoudiger om verbonden te blijven met een hoger, helderder licht en om die denkvormen aan te houden die jou daarbij ondersteunen. Via die ervaringen zal je je naar een diepgaander gevoel van vrede kunnen begeven, een vrede die je niet in woorden kan uitdrukken.

Tracks:

Programma 01 Duane: Welkom
Programma 02 DaBen: Lumineus lichaam verkennen vanuit het NU, vanuit 'JIJ' als een focus van bewustzijn
Programma 03 Duane: Gesprek
Programma 04 DaBen: Waarnemen lumineus lichaam en bewustzijns-stroom
Programma 05 Duane: Gesprek
Programma 06 DaBen: Een strategie ontwikkelen om de limieten  van je perceptie op te lossen of je er voorbij te begeven
Programma 07 Duane: Gesprek
Programma 08 DaBen: Openstellen lumineus lichaam en vermogen om speciale frequenties waar te nemen
Programma 09 Duane: Gesprek
Programma 10 DaBen: Verder verkennen van vrede-ervaring in lumineus lichaam via focussen perceptie
Programma 11 Duane: Gesprek
Programma 12 DaBen: Verkennen proces van creativiteit vanuit energie-niveau Lumineus lichaam
Programma 13 Duane: Gesprek
Programma 14 DaBen: Fysieke vibratie/dynamiek verkennen vanuit niveau lumineus lichaam
Programma 15 Duane: Gesprek
Programma 16 DaBen: Aanwezigheid op vele niveaus gebruiken om je diepgaander in ervaring lumineus lichaam te begeven
Programma 17 Duane: Gesprek 
Programma 18 DaBen: Uitdrukking energieën lumineus lichaam ontdekken, meer specifiek in denkvormen
Programma 19 Duane: Gesprek
Programma 20 DaBen: Ellipsvormig lichaam verkennen met stroom en ervaren van denkvormen en lumineus lichaam 
Programma 21 Duane: Gesprek
Programma 22 DaBen: Rechtstreeks bewustzijn ervaren op elk niveau, spelen met wat er mogelijk is

Info en bestellen

€ 150,00

Wekelijkse inspiratie

Bekijk de gratis video "Hoe wil jij leven?" en ontvang wekelijks inspiratie van Roland.