Inspiratie

We gaan weer gewoon moeten leren samenleven. Iedereen wil het middelpunt van de aandacht zijn waardoor de verbindingen verzwakken. Het moet altijd over die "IK" gaan. "Samenwerken" lukt steeds minder. Dat weerspiegelt zich in de politieke wereld. Overal begint men voor dictators te kiezen. Dat is dus een weerspiegeling van het collectief bewustzijn.

Onthou dat je ouders je eerste inspiratie zijn. Dit is je basis van je leven. Dan kan je kiezen of je die patronen in stand houdt of niet.

Kijk eens wat de mensen die je regelmatig ziet jou tonen. Ben jij omringd met mensen die je naar beneden helpen of hoger helpen?

Je helpt je kinderen niet door zelf hele dagen gefrustreerd rond te lopen.

Neem af en toe gedurende de dag korte pauzes voor zelfonderzoek. Zo verlies je de vreugde niet, de levenskracht en de oneindige inspiratie.

Onthou dat je verworven vaardigheden nooit meer verliest, ook al gaat je aandacht naar alle mogelijke chaos en hindernissen. Als je kunt zwemmen weet je wat je moet doen als je in het water valt. In je auto moet je ook geen half uur nadenken om te remmen, enzovoort. Zo is het ook met zelfkennis.

Lezen, studeren, yoga, mediteren enz.. zijn nog geen garantie voor je levenskwaliteit en succes. Best je levensstijl aanpassen aan het niveau van jouw bewustzijn. Zo ga je langzaam beter de weg vinden in de realiteit.

Wanneer je even stil bent in de natuur, merk dan eens hoe je de harmonie kunt ervaren. Kijk dan ook eens of je dat in jezelf helemaal kunt toelaten.

Je kan je niet onttrekken van de kosmische wetten en de natuur. We zijn één geheel.

Wanneer je enkel op jezelf gefocust bent, kom je gemakkelijk in botsing met je naasten. Het ware Zelf brengt je bij WIJ.

Wekelijkse inspiratie

Bekijk de gratis video "Hoe wil jij leven?" en ontvang wekelijks inspiratie van Roland.